O PROJEKTU

Tento projekt vznikl na základě nadšení mladých lidí, z nichž někteří působili i jako dobrovolníci. Projekt měl u žáků i pedagogů pozitivní ohlas a proto se snažíme ve stejném duchu pokračovat. Každý rok přinášíme informace z různých rozvojových zemí, kde naše organizace pomáhá.

Při přípravě projektu vycházíme z materiálů převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země z různých zdrojů. Průběh projektu závisí na dodaných materiálech, nadšení pedagogů, našich časových možnostech i aktivitě a zájmu dětí.


Kdy projekt probíhá

Projekt začíná 1. 3. a končí 30. 4. 2019.
Smyslem je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Angole, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti i radosti. Chceme v nich probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. V neposlední řadě si často uvědomí, jak dobře se mají.

Registrace

K účasti na projektu je třeba se zaregistrovat. Po registraci obdrží pedagog řešení k připraveným materiálům, metodiku hodiny a případně i další doplňující materiály. Registrovat se můžete po celou dobu trvání projektu.

Proč Dnes jím jako

Aby si žáci lépe přiblížili, jak se žije jejich chudším vrstevníkům, zkusí jeden den jíst jako děti v Angole. Jídlo je prosté a dá se uvařit ze surovin dostupných u nás, recepty se dají stáhnout na našich stránkách nebo je možné použít vlastní. Děti si pokrm můžou uvařit doma nebo ve škole. Často bývají překvapeni, že některé děti z rozvojových zemí nedostanou víc než misku suché rýže nebo kaše na den.

Kdo chce, může částku, kterou ušetřil uvařením levného pokrmu věnovat dětem v Angole.

Můžete se inspirovat našimi recepty nebo zkusit své vlastní. Fantazii se meze nekladou.

Výukové materiály

Námi vytvořené pracovní listy pomáhají učitelům s přípravou a zpestřením hodiny zeměpisu, multikulturní a výtvarné výchovy, základů společenských věd apod. Jsou zpracované zábavnou formou, nenudí a na jejich obsah dohlíží kvalifikovaný pedagog. Jsou určené k vytištění, ale lze je použít i na interaktivní tabuli nebo promítnout na projektoru. Materiály vytváříme ve spolupráci s dobrovolníky – na základě jejich přímé zkušenosti – dobrovolnické služby.

Na stránkách je uveřejněno i mnoho dalších informací o vybrané zemi, které se dají využít při výuce např. o kultuře, historii, přírodě, zajímavosti, ale i písničky, videa, rozhovory, zajímavosti, odkazy atd.

Soutěž

Rádi si hrajete a soutěžíte? Zúčastněte se malé soutěže, která je pro vás připravena. A nezapomeňte nám zaslat fotky, rádi je uveřejníme na našich stránkách.

Adopce nablízko

Adopce nablízko je název projektu, pod kterým vysíláme mladé dobrovolníky, aby pomáhali až jeden rok nejpotřebnějším dětem a mladým lidem po celém světě. Zastřešuje ho organizace SADBA. Tato dobrovolnická služba je akreditována na Ministerstvu vnitra ČR.

Menu