O PROJEKTU

Informace o projektu

Projektu se můžete zúčastnit po celý rok. Jeho smyslem je přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v některé z chudších zemí, co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti i radosti. Chceme v nich probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. V neposlední řadě si často uvědomí, jak dobře se mají.

Projet Dnes jím jako… vznikl na základě nadšení několika mladých lidí. Většina z nich působila jako dobrovolníci a pomáhali až jeden rok v některé rozvojové zemi. Projekt měl u žáků i pedagogů pozitivní ohlas, a proto se snažíme ve stejném duchu pokračovat a přinášet informace z míst, kde naše organizace (SADBA, z. s.) pomáhá. Při přípravě projektu vycházíme z materiálů pocházejících převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země z různých zdrojů. Kvalita každého ročníku závisí na dodaných materiálech, nadšení pedagogů, našich časových možnostech i aktivitě a zájmu dětí. Tento projekt nemá být náhražkou profesionálně zpracovaných cestopisných příruček, spíše upřímnou výpovědí lidí, kteří v dané zemi opravdu žili a kterým není lhostejný osud tamějších lidí. Proto prosím omluvte drobné nedokonalosti jako je leckdy nižší kvalita videí či fotografií či jiné nesrovnalosti. Věříme, že touha pomáhat a zprostředkovat našim dětem „tak trochu jiný svět“, převáží zmíněné nedokonalosti.

Registrace

K účasti na projektu je třeba se zaregistrovat. Po registraci obdrží pedagog řešení k připraveným materiálům, metodiku hodiny a případně i další doplňující materiály – nejdříve však 28. 2. Registrovat se můžete po celou dobu trvání projektu.

Prohlédněte si letošní materiály k výuce, materiály z minulých ročníků k prohlédnutí zde.

Proč Dnes jím jako

Aby si žáci lépe přiblížili, jak se žije jejich chudším vrstevníkům, zkusí jeden den jíst jako děti v Papui Nové Guineji. Jídlo je prosté a dá se uvařit ze surovin dostupných u nás, recepty se dají stáhnout na našich stránkách nebo je možné použít vlastní. Děti si pokrm můžou uvařit doma i ve škole. Často bývají překvapené, že některé děti z rozvojových zemí nedostanou víc než misku suché rýže nebo kaše na den.

Kdo chce, může částku, kterou ušetřil uvařením levného pokrmu, věnovat našim dobrovolníkům, kteří se papuánským dětem věnují a pomáhají jim.

Můžete se inspirovat našimi recepty nebo zkusit své vlastní, fantazii se meze nekladou.

Výukové materiály

Námi vytvořené pracovní listy pomáhají učitelům s přípravou a zpestřením hodiny zeměpisu, multikulturní a výtvarné výchovy, základů společenských věd apod. Jsou zpracované zábavnou formou, nenudí a na jejich obsah dohlíží kvalifikovaný pedagog. Jsou určené k vytištění, ale lze je použít i na interaktivní tabuli, promítnout na projektoru nebo vytisknout v černobílé ekonomické variantě (ideálně s projekcí plnobarevných listů na plátně). Materiály vytváříme ve spolupráci s dobrovolníky – na základě jejich přímé zkušenosti – dobrovolnické služby.
Mezi výukové materiály patří i videa a mp3, fotogalerie a informace – některé z nich naleznete přímo v sekci výukové materiály, jiné v dalších sekcích (O Papue, Příroda, Zajímavosti…)

Soutěž

Rádi si hrajete a soutěžíte? Zúčastněte se soutěže, která je pro vás připravena. A nezapomeňte nám zaslat fotky, rádi je uveřejníme na našich stránkách.

Propagace

Znáte další aktivní pedagogy, vychovatele, vedoucí středisek, zájmových útvarů apod.? Nabídněte jim účast na tomto projektu, sdílejte nás na sociálních sítích, řekněte jim o nás.

Letáček ke stažení: Dnes Jim Jako Papuánec A5 2023.

Adopce nablízko

Adopce nablízko je název projektu, pod kterým vysíláme mladé dobrovolníky, aby pomáhali až jeden rok nejpotřebnějším dětem a mladým lidem po celém světě. Zastřešuje ho organizace SADBA. Tato dobrovolnická služba je akreditována Ministerstvem vnitra ČR.