O PROJEKTU

Informace o projektu

Projektu se můžete zúčastnit po celý rok. Jeho smyslem je seznámit žáky a studenty s některou z chudých či rozvojových zemí a přiblížit jim zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v této zemi co dělají, jak tráví volný čas, jaké mají starosti i radosti. Chceme v nich probudit zájem o druhé a zprostředkovat nadhled nad svým životem. V neposlední řadě si naše děti často uvědomí, jak dobře se mají a mohou se zamyslet nad vlastním způsobem života a hodnotami.

Projet Dnes jím jako… vznikl na základě nadšení několika mladých lidí. Většina z nich působila jako dobrovolníci a pomáhali až jeden rok v některé rozvojové zemi. Projekt měl u žáků i pedagogů pozitivní ohlas, a proto se snažíme ve stejném duchu pokračovat a přinášet informace z míst, kde naše organizace (SADBA, z. s.) pomáhá. Při přípravě projektu vycházíme z materiálů pocházejících převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země z různých zdrojů. Kvalita každého ročníku závisí na dodaných materiálech, nadšení pedagogů, našich časových možnostech i aktivitě a zájmu dětí. Tento projekt nemá být náhražkou profesionálně zpracovaných cestopisných příruček či vzdělávacích materiálů, ale spíše upřímnou výpovědí lidí, kteří v dané zemi opravdu žili a kterým není lhostejný osud tamějších lidí. Proto prosíme omluvte drobné nedokonalosti, jako je leckdy nižší kvalita videí i fotografií, či jiné nesrovnalosti. Věříme, že touha pomáhat a zprostředkovat našim dětem „tak trochu jiný svět“, převáží zmíněné nedokonalosti.

Registrace

K účasti na projektu je třeba se zaregistrovat. Po registraci obdrží pedagog řešení k připraveným materiálům, metodiku hodiny a případně i další doplňující materiály – nejdříve však 28. 2. Registrovat se můžete po celou dobu trvání projektu.

Prohlédněte si letošní materiály k výuce, materiály z minulých ročníků k prohlédnutí zde.

Proč Dnes jím jako

Aby si žáci lépe přiblížili, jak se žije jejich chudším vrstevníkům, zkusí jeden den jíst jako děti v Papui-Nové Guineji. Jídlo bývá prosté a dá se většinou uvařit ze surovin dostupných u nás, recepty se dají stáhnout na našich stránkách nebo je možné použít vlastní. Žáci a studenti si pokrm můžou uvařit doma nebo ve škole. Často bývají překvapené, že některé děti z rozvojových zemí nedostanou víc než misku suché rýže nebo kaše na den.
Původní myšlenka (z níž vznikl i název projektu) byla věnovat ušetřenou částku uvařením levného pokrmu dobrovolníkům, kteří se papuánským a i jiným ohroženým dětem věnují a pomáhají jim.

Inspirujte se našimi recepty nebo vyzkoušejte své vlastní, fantazii se meze nekladou.

Výukové materiály

Námi vytvořené pracovní listy pomáhají učitelům s přípravou a zpestřením hodiny zeměpisu, multikulturní a výtvarné výchovy, základů společenských věd, výtvarné výchovy apod. Jsou zpracované zábavnou formou, nenudí a na jejich obsah dohlíží kvalifikovaný pedagog. Jsou určené k vytištění, ale lze je použít i na interaktivní tabuli, promítnout na projektoru nebo vytisknout v černobílé ekonomické variantě (ideálně s projekcí plnobarevných listů na plátně). Materiály vytváříme ve spolupráci s dobrovolníky – na základě jejich přímé zkušenosti – dobrovolnické služby.
Mezi výukové materiály patří i videa a mp3, fotogalerie a informace nejrůznějšího typu – některé z nich naleznete přímo v sekci výukové materiály, jiné v dalších sekcích (O Papui, Příroda, Zajímavosti…)

Soutěž

Rádi si hrajete a soutěžíte? Zúčastněte se soutěže, která je pro vás připravena. A nezapomeňte nám zaslat fotky nebo videa, rádi je uveřejníme na našich stránkách. Motivujete tím i další školy k zapojení se do projektu.

Propagace

Znáte další aktivní pedagogy, vychovatele, vedoucí středisek, zájmových útvarů apod.? Nabídněte jim účast na tomto projektu, sdílejte nás na sociálních sítích, řekněte jim o nás.

Letáček ke stažení: Dnes Jim Jako Papuánec A5 2023.

Adopce nablízko

Adopce nablízko je název projektu, pod kterým vysíláme mladé dobrovolníky, aby pomáhali až jeden rok nejpotřebnějším dětem a mladým lidem po celém světě. Zastřešuje ho organizace SADBA. Tato dobrovolnická služba je akreditována Ministerstvem vnitra ČR.