PRODLUŽUJEME DOBU TRVÁNÍ PROJEKTU! 

Vzhledem k mimořádným opatřením a rozhodnutím Bezpečnostní rady státu ČR týkajících se rozšíření COVID-19,
prodlužujeme dobu trvání projektu do konce listopadu 2020.
Termín pro zaslání soutěžních materiálů je zachován – tzn. do konce května 2020, vyhodnocení výherců proběhne během června. Soutěž bude stejně jako celý projekt probíhat i na podzim příštího školního roku – termín pro zaslání soutěžních materiálů je stanoven na 30. listopadu 2020, vyhodnocení proběhne během prosince 2020.

POZNÁVÁNÍ A POMOC ROZVOJOVÝM ZEMÍM
PRACOVNÍ LISTY Ι VIDEA Ι FOTOGRAFIE Ι RECEPTY Ι ČLÁNKY Ι SOUTĚŽ

Vítáme vás na stránkách projektu Dnes jím jako, který vznikl na základě nadšení mladých lidí. Někteří z nich působili i jako dobrovolníci – mladí lidé, kteří pomáhali až jeden rok v některé chudé zemi (většinou rozvojové). Projekt měl u žáků i pedagogů pozitivní ohlas a proto se snažíme ve stejném duchu pokračovat a přinášet informace z míst, kde naše organizace pomáhá.

Při přípravě projektu vycházíme z materiálů pocházejících převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země z různých zdrojů. Kvalita každého ročníku závisí na dodaných materiálech, nadšení pedagogů, našich časových možnostech i aktivitě a zájmu dětí. Tento projekt nemá být náhražkou profesionálně zpracovaných cestopisných příruček, spíše upřímnou výpovědí lidí, kteří v dané zemi opravdu žili a kterým není lhostejný osud tamějších lidí. Proto prosím omluvte drobné nedokonalosti jako je leckdy nižší kvalita videí či fotografií či jiné nesrovnalosti. Věříme, že touha pomáhat a zprostředkovat našim dětem „tak trochu jiný svět“, převáží zmíněné nedokonalosti.

V letošním jubilejním X. ročníku vás provedeme nádhernou jihoamerickou zemí – Ekvádorem.

Uprostřed (více vpravo) na fotografii je dobrovolnice Eliška, která pomáhala jeden rok v horském městečku Simiatug.

tým SADBY (Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

            
Menu