Projekt Dnes jím jako vznikl na základě nadšení mladých lidí, z nichž někteří působili i jako dobrovolníci – mladí lidé, kteří pomáhali až jeden rok v některé chudé zemi (většinou rozvojové). Projekt měl u žáků i pedagogů pozitivní ohlas a proto se snažíme ve stejném duchu pokračovat a přinášet informace z míst, kde naše organizace, jež tyto dobrovolníky zastřešuje, pomáhá.

Při přípravě projektu vycházíme z materiálů pocházejících převážně od našich dobrovolníků a prokládáme je zajímavostmi a informacemi z dané země z různých zdrojů. Kvalita každého ročníku závisí na dodaných materiálech, nadšení pedagogů, našich časových možnostech i aktivitě a zájmu dětí. Tento projekt nemá být náhražkou profesionálně zpracovaných cestopisných příruček, spíše upřímnou výpovědí lidí, kteří v dané zemi opravdu žili a kterým není lhostejný osud tamějších lidí. Proto prosím omluvte drobné nedokonalosti jako je leckdy nižší kvalita videí či fotografií či jiné nesrovnalosti. Věříme, že touha pomáhat a zprostředkovávat našim dětem „tak trochu jiný svět“, převáží zmíněné nedokonalosti.

V letošním jubilejním X. ročníku pro vás máme připravené poznávání nádherné jihoamerické země – Ekvádoru.

Vaše SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.)   

Uprostřed (více vpravo) na fotografii je dobrovolnice Eliška, která pomáhala jeden rok v horském městečku Simiatug.

Menu