Letáček letošního ročníku

Dnes jím jako – projekt pro zvídavé žáky

Projekt vznikl, aby v dětech probudil zájem o jejich vrstevníky žijící v rozvojových zemích. Může vést k zamyšlení nad jejich vlastním životem, prioritami a hodnotami.

Před devíti lety projekt nastartovala parta nadšených mladých lidí, kteří se vrátili z dobrovolné služby, kterou vykonávali v rozvojové zemi, a nazvali ho “Dnes jím jako…” postupně se projekt začal více orientovat na školy a nyní je již čtvrtým rokem určený primárně žákům základních a studentům středních škol. Projekt zaštiťuje nezisková organizace SADBA zaměřená na misijní dobrovolnickou pomoc.

V minulých ročnících se děti a studenti seznámili s životem svých vrstevníků v Mexiku, Indii, Zambii, Kongu a dalších rozvojových zemích.

Důležitým a obohacujícím bodem programu je možnost uvařit si pokrm typický pro danou zemi. Odtud pochází i název projektu Dnes jím jako…

K účasti na projektu Dnes jím jako Angolan je třeba se zaregistrovat. Registrace slouží k přehledu o počtu zúčastněných škol, zpětné vazbě a k zaslání správného řešení k pracovním listům. Můžete ji provést kdykoli v průběhu kampaně.

Pracovní listy

Výuka je obohacená o zábavně pojaté pracovní listy, které jsou zdrojem informací o dané zemi. Tyto informace si až na výjimky žáci nepřečtou ani na googlu ani na wikipedii, jsou to zkušenosti našich dobrovolníků, kteří v dané zemi strávili rok a žili s dětmi a mladými lidmi. Můžeme vám tak nabídnout i další atraktivní materiály k výuce (rozhovory, písně, videa, fotogalerie…). Vše je zdarma ke stažení na těchto stránkách.

Minulé ročníky na školách

Projekt byl podpořen z prostředků
České rozvojové agentury a

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Menu