ZAJÍMAVOSTI

Nová Guinea je členitá a rozmanitá země. V městech na pobřežích je už přece jen znát dotek „civilizace“, ne tak na odlehlých horách či v nedostupných místech v pralesích. Tam se čas zastavil a lovci stále ještě loví divoká prasata, kasuáry, ptáky, krokodýly a další zvířata pomocí primitivních nástrojů, jako jsou luky a kamenné sekery, téměř jako v době kamenné. I samotní Papuánci se od sebe velmi liší… u nás řekneme-li Češi, Němci, Francouzi, Angličané aj., vybaví se nám jedna velká skupina lidí žijících podobným způsobem života, s podobnými zvyklostmi, tradicemi, se stejným jazykem. Ne tak u Papuánců, kteří jsou jazykově rozděleni na čtyři velké skupiny a velké množství nejrůznějších etnik. Některé kmeny čítající třeba jen desítky lidí se s „civilizací“ a „bílým“ člověkem ještě nesetkaly.
Projděte si tuto stránku a přesvědčte se na malé ukázce, jak bohatá a barevná Papua-Nová Guinea je.

SEPIKOVÉ

Říční lid kolem nejdelší řeky země Sepik, což je jakási guinejská Amazonka dlouhá cca 1200 km, si zachoval jedinečnou kulturu a magii. Vnitrozemí tropické džungle skrývá domorodé vesnice s chýšemi, tradiční rituály a tanci, se specifickým uměním. a muži zde stále ještě loví krokodýly obyčejným kopím. Krokodýl je pro Sepiky posvátné zvíře a zaujímá v jejich legendách a obřadech důležité mystické postavení, často je umělecky ztvárňován. Podle legend stvořil v dávných dobách lidskou civilizaci.
Chlapci podstupují při přerodu v muže – tzv. iniciace – bolestivý proces zvaný skarifikace. Na kůži jsou jim ostrými předměty (žiletkou) vytváženy rituální jizvy, které mají značit krokodýlí šupiny či zuby. Symbolicky tak chlapci získávají jeho sílu a divokost. Proces je nesmírně bolestivý, jizvy se rozřezávají opakovaně a chlapci ztrácí nejen hodně krve, ale i masa.  Je však symbolem přerodu chlapce v muže. Zahrnuje také výuku různých dovedností – lov, dvoření, rybaření, řezbářství a stavba domů, která probíhá v tzv. mužském domě.

rituální jizvy


Výroba tradičního košíku lidu Sepik

LID ORO

Lid ze severní  provincie Oro se zdobí zejména tradičními náhrdelníky z mušlí, které jsou velmi ceněné. Ženy si zakrývají zejména oblast stehen, není problém mít odhalená ňadra, v těchto oblastech  není třeba je  tolik zakrývat, nepřípustné je mít odhalené či zvýrazněné nohy.
Muži drží typické hudební nástroje = bubny zvané kundu (tento buben je v národním znaku).
Pro každou provincii (oblast) je typický jiný umělecký směr – pro oblast Oro je to tkanina zdobená geometrickými tvary, čarami a obrazci v tmavohnědé barvě.
ZAJÍMAVOST: V této provinci se nachází aktivní sopka Mount Lamington, která v roce 1951 vybuchla a zničila mnoho vesnic, vegetaci a zabila téměř 3000 lidí.
U této sopky leží vesnice Kokoda, u níž leží severní konec slavné trailové stezky zvané Kokoda track. Za II. světové  války byla dějištěm mnoha dějištěm těžkých bojů. Jednalo se především o pozemní bitvu mezi Japonci a australskými a papuánskými pozemními silami. Cílem Japonců bylo zmocnit se hl. města  Port Moresby od severního pobřeží přes hory právě po stezce Kokoda Track.  Součástí japonské strategie byla izolace Austrálie od Spojených států.


buben kundu ve státním znaku

Ukázka hry na bambusové bubny lidu z východního čáti provincie ORO

Jak se vyrábí pravý kundu buben?

TOLAIOVÉ

Tolaiové je soudobý papuánský kmen obývající ostrov East New Britain. Jsou jednou z nejvýraznějších etnických skupin. Maskovaný tanečník s výraznou čelenkou do špice tančí tanec, který se nazývá tubuan. Kulovité listové šaty připomínají tvarově obrovského ptáka nebo strom. Tolaiové však věří, že ztělesňují duši zesnulého. Je ovládána muži zasvěcenými do výhradně mužské společnosti. Každý klan má svého vlastního tanečníka- tubuana s osobitým vzhledem.
S tímto tancem se setkáme pouze na East New Britain.
Tolaiové vyrábí kánoe, košíkové pasti na ryby, podložky a košíky z různých trav a listů a samozřejmě úžasné masky. 

Tolajské dívky se připravují na tanec.

Obyvatelé New East Britain. Povšimněte si pletených kabelek zvaných bilum.

Tanec tubuan

KOROWAIOVÉ

Korowaiové nebo-li stromoví lidé žijí v rozsáhlých nížinných džunglích na jihozápadní straně ostrova. Komáři i nepřátelství s dalšími kmeny je naučily stavět domy vysoko v korunách stromů – některé z nich až 40 m vysoko. Korowaiové (a lid kmene Kombai) jsou jedni z nejdivočejších Papuánců a právě oni patřily mezi obávané kanibaly. Ani dnes není 100% vyloučeno praktikování rituálního kanibalismu, byť v omezené míře.
Muži nenosí koteky, penis mají „zatlačený“ do šourku a na kůži mají pevně přivázaný zelený list nebo skořápky různých jader. Ženy nosí sukně vyrobené z lýka ságové palmy, která je jejich hlavní potravou.

ZAJÍMAVOST: Kombajové jsou jedním z nejkrásnějších  kmenů západní Papuy. Jeho muži nosí na penisech místo koteky zobák z velkého zoboroha. Hrozivé vzezření znásobují dlouhé náhrdelníky ze psích zubů. Jen málokdy odkládají svoje luky a šípy, jejichž hroty bývají často vyrobeny z kasuářích kostí. Ženy chodí polonahé, jen v sukýnkách ze sága.

Podrobný zajímavý článek v českém jazyce si můžete přečíst zde,
na tomto odkazu naleznete zajímavý článek v angličtině doplněný působivými fotografiemi ze stavby stromového domu.

DALŠÍ KMENY

koteka

bilum

různé domorodé předměty

koteka lidu Bainingů

OBYDLÍ

Obydlí Papuánců se liší podle toho, kde žijí.
Asi nejzajímavější typ obydlí používají v džungli. Bydlí v tzv. stromových domech (tree houses). Díky tomuto umístění slouží domečky jako dobrá ochrana před nepřátelskými kmeny, divokou zvěří a dotěrným hmyzem. Některé stromové domy bývají postavené v neuvěřitelné výšce – nejvyšší zaznamenený asi 40 m.
Na horách se bydlí v kruhových domečcích z rákosu, uprostřed je ohniště.
Velká část Papuy je obklopena oceánem, u pobřeží a v blízkosti řek se proto staví domy na kůlech.

KULTURNÍ OKÉNKA

Níže uvedené příběhy ilustrující rozdíly mezi kulturami napsali dobrovolníci, kteří na Papui-Nové Guineji pomáhali. Pokud by vás zajímaly jejich další zážitky, podívejte se na stránky adopce nablízko, které se věnují dobrovolnické službě, a kde také naleznete všechny další dopisy (nejen z Papuy). Některé informace naleznete i níže na této stránce u fotogalerie.

WANTOK

Význam tohoto slova,  který doslova hýbe Papuou,  značí něco jako jedna rodina, jeden kmen, jedna skupina. Členové jednoho wantoku jsou většinou pokrevně příbuzní, je to celá široká rodina, většinou se stejnými kořeny, původem a místem bydliště. Nezáleží na tom, jak spříznění skutečně jste, vždycky jste bratr a sestra. Když se zeptáte, kolik má daný člověk sourozenců, většinou řekne nějaké velké číslo, ale pak zjistíte, že většina jsou bratranci a sestřenice. Tento wantok má svoje velké benefity i sankce. Velkým benefitem je to, že vás vždycky podpoří, materiálně i mentálně. Pomůže vám, když jste ve štychu, máte tam svoje pevné zázemí, popere se za vás. Problémem je, že se popere nehledě na okolnostech a na tom, kdo je v právu. Když je brácha v maléru, jdu se za něj bít – je jedno, jestli je v právu nebo ne, záleží jen na tom, jestli je člen komunity či ne. Předpokládá se vzájemná pomoc, každý je důležitý. Wantok tedy zajišťuje jakési biologické a emoční přežití, buduje vztahy s pevnými pouty, členové mají díky tomu prestiž a sílu, je zajištěna jejich bezpečnost a zdraví. Být exkomunikován znamená být odsouzen k smrti, je to mírně nadnesené, ale v jistém smyslu je to pravda.

Jako výhodu wantoku vnímám péči o děti. Nezřídka se stane, že matka nebo otec zemře nebo prostě jen odejde za jinou ženou/mužem. Po nich zůstanou z mého pohledu opuštěné děti. Mám ale pocit, že díky wantoku je o ně postaráno, tety a strejdové jim jsou nějakým způsobem schopni vynahradit rodičovskou lásku a péči. Taky si děti mezi sebou různě předávají. Jedna matka má dva syny, její sestra má „jen“ dcery a tak jí sestra se syny jednoho syna daruje.

Vztahy mezi komunitami se většinou tvoří na základě sňatku, výměny surovin či půdy. Nezřídka se stane, že mezi sebou některé komunity válčí pro získání moci či za účelem odplaty za nějakou křivdu. Kromě drsných krvavých bojů přichází na řadu i nejrůznější mstivé rituály, jejichž součástí je mimo jiné zařeknutí. Přes to všechno jsou vztahy mezi komunitami i v rámci jedné komunity velmi důležité, a to jak mezi aktuálními členy, tak i s jejich předky. Když jsou nějakým způsobem narušeny, způsobuje to různé nemoci, nehody či přírodní katastrofy. Musí se co nejdříve zjistit, jaký vztah byl narušen a spravit ho.

Pro mladé lidi wantok znamená mnoho. Díky němu mohou studovat, protože jim zaplatí školné a další výdaje se studiem spojené. Bohužel to však není jen tak. Očekává se, že to jednou vícenásobně splatí. Čím lepší školu studuje a čím lepší zaměstnání získá, tím větší splátka se od něj očekává. Což je pochopitelně dostává na rozcestí. Vše je postaveno na principu dávání a braní.

Nepříjemné je, že wantok ohrožuje právní systém státu. Lidé mají potřebu si nedorozumění řešit přímo komunita proti komunitě. Dobro a zlo je závislé na ní – co je dobré pro komunitu, je eticky v pořádku, co je špatné pro komunitu, je eticky špatně. To s sebou nese i problémy spojené se zkorumpovanou policií a politiky a má za následek obecnou nespravedlnost, násilí, ohrožení společného dobra a hodnoty života. Velkým následkem a problémem je také absence osobní svobody, zodpovědnosti a individuality každého člověka. Nejsou zvyklí a schopní jednat sami za sebe, ale převážně jdou s davem.

Anna Bártů, dobrovolnice

POSTAVENÍ ŽENY

Důležitým milníkem každého Papuánce jsou iniciační rituály, které uvádí jedince do další životní etapy. Nejvýraznější iniciační rituál je v období přechodu z puberty do dospělosti, dalšími jsou: narození, dětství, dospělost, stáří a smrt.
V případě holek je tomu tak, že když dostane první menstruaci, sejdou se všechny ženy v domě, doprovodí ji do jejího pokoje, pomáhají jí se umýt a všemožně asistují. Jsou takovými „svědkyněmi“, že se to událo, holka vymění svoje dětské oblečení za dospělé a oficiálně pro ni začíná nová etapa života. Je plně zakomponována do chodu domácnosti a pomáhá s péčí o ni, učí se vařit, prát, starat se o druhé a tak podobně. Když má jakákoli žena v domácnosti zrovna menstruaci, je ušetřena ode všech povinností v rámci péče o domácnost. Má zakázáno připravovat jídlo, aby na něj nesahala a nebrala tak sílu mužům. Dále kvůli hygieně, ne všude je čistá voda, kterou by se mohli umýt. Také však prý aby se nevysilovala namáhavou prací. V některých vesnicích je pro ně vyhrazen speciální domek či pokoj někde bokem od ostatních, ve kterém v tomto období přebývají. S porodem je to v některých provinciích tak, že když žena porodí, zůstává rovněž v nějakém pokoji či domku bokem od ostatních společně se svým novorozencem po dobu dvou měsíců. Její matka jí tam nosí jídlo a pití, vodu na umytí a další potřebné věci. Až po tomto období vyjde ven za svým mužem a ostatními.
(V případě kluků je hlavním prvkem iniciačního rituálu obřízka. Tady jsem teda pochopila, že to nemusí být až v pubertě, ale i o mnoho let dříve. Kluci se krom toho učí lovit zvěř, prát se s ostatními, ale i správně se chovat k ženě. Tito mladí muži také mají za úkol si postavit své příbytky a bydlet odděleně od rodiny. Nakonec přichází veliká oslava, na které je spousta jídla včetně několika prasat.)

PNG je prý nejhorším místem pro ženy, jelikož 66 % je zneužíváno a obávám se, že ta čísla nelžou. Nejednou se stane, že potkáme zmlácenou či pořezanou matku našich dětí, která na otázku „Co se stalo?“ odvětí, že manžel přišel domů opilý, nebo že manžel žárlil. Domácí násilí ve všech formách je tu tedy bohužel běžnou součástí života většiny žen. Server BBC v roce 2018 uvedl, že 70 % žen zažilo znásilnění. Sexuálnímu násilí neunikají ani děti. V některých kmenech je nepsané pravidlo, že nový partner ženy má také sexuální nárok na její dcery. Ano, je to odporné, a i tady nezákonné, ale zákona se tyto oběti nedovolají.
Tomu zřejmě napomáhá jeden velice důležitý kulturní zvyk zvaný „Bride price“. Když si kluk bere holku, musí její rodině vyplatit onu bride price (cenu nevěsty). Cena je různá, záleží na mnoha faktorech, kterými jsou vzhled, pracovitost, tělesná konstituce, síla, kolik bude pravděpodobně schopná porodit dětí a nyní i vzdělání. Také záleží, odkud je. Holky z hor jsou prý dražší, ačkoliv méně pohledné, někdy připomínající více muže než ženu. Většinou se však cena pohybuje v řádu tisíců až desetitisíců kina. Nejdražší prodaná nevěsta byla prý za 200 000 kina, ale to je těžký extrém. Neplatí se pouze penězi. Dalším možným platidlem jsou různé suroviny, mušle či zvířata, nejčastěji ona oblíbená prasata. Naše papuánská máma Julie říkala, že jestli se tu vdám, tak mě bude prodávat ona. Snažila jsem se zjistit svoji cenu, ale prý to není tak jednoduché. Každopádně jsme se domluvily, že polovinu chci poslat mé opravdové mámě, ať jí ze mě taky něco kápne. Takže rodino, pokud vám dojde na Vápenku pár prasat, znamená to, že jsem se tu vdala 🙂

Anna Bártů

OBŘÍZKA, TUNĚNÍ, ŽENĚNÍ A VDÁVÁNÍ

Kdybych se byl býval narodil jako papuánský mladík, kromě barvy pleti bych na sobě nejspíš pozoroval ještě několik dalších změn. Velmi pravděpodobně bych měl někde na těle tetování, to je v Papui velmi časté. Docela jistě bych podstoupil v pubertálním věku obřízku, kterou by mi provedl nějaký starší kamarád ve vesnici. Obřízka by mě totiž měla ochránit21 před pohlavně přenosnými chorobami. A pokud bych patřil mezi zhruba 15 %22 nešťastných, snažil bych se vytunit svoje přirození vpíchnutím oleje pod kůži, a pak bych toho velmi litoval.
Aby toho nebylo málo, pravděpodobně bych si vybral dívku, za  kterou by její rodina požadovala víc peněz, než bych byl schopen zaplatit. Pak by mi zbylo snad jen otěhotnět ji před svatbou, aby cena klesla. S  tchánem bych si to ale do  budoucna pěkně rozházel a byla by jen otázka času, kdy bych dostal vyčiněno, v lepším případě pouze holí. Pokud bych měl naopak peněz dostatek, nemusel bych do budoucna zůstat u ženy jedné a postupně bych se mohl oženit s ženou další, a mít tak současně ženy dvě nebo více, což je společensky přijatelné. Stará tradice říká, že by s dalším sňatkem měla souhlasit žena první, ale jaká je realita, to nevím.
Kdybych se byl býval narodil jako papuánské děvče, tak by mě čekalo v lepším případě studium a  následně péče o  rodinu. Čím vzdělanější a  krásnější, tím vyšší cenu by za mě musel potenciální ženich zaplatit. Tzv. bride price se pohybuje od 2000 kin až po 50 000 kin, možná i více. Cena prudce klesá ve chvíli, kdy se ženichova strana dozví, že potenciální nevěsta již není pannou, případně měla nějaký předchozí vztah. Ve škole v Araimiri se mezi studenty o  studentkách, které už měly pohlavní styk s  chlapcem, říkalo, že jsou „expired“.
Ačkoliv bylo ve  škole v  Araimiri mnoho chlapců a  děvčat, na  zamilované páry byste nenarazili. Vyjadřování lásky (jako např. vodění se za ruce nebo polibky) je na veřejnosti společensky nepřijatelné. Zato buďte připraveni, že vás za ruku chytne osoba stejného pohlaví, a  neznačí to nic o  sexuální orientaci. Kluci jsou zde zvyklí vodit se za  ruce a musím se přiznat, že zpočátku mi to bylo velmi nepříjemné. Stejně tak jako schůzky probíhají v  utajení, tak i  pozvánky na  rande probíhají trochu pokoutně. Zpravidla nemůžete přijít za vysněnou polovičkou a pozvat ji na schůzku. Měl byste mít dobrého kamaráda, který předá vzkaz dobré kamarádce vaší vysněné polovičky, a ta na něj buď odpoví, nebo neodpoví.

Jaroslava Střasák, dobrovolník

PRÁCE NA OŠETŘOVNĚ

Hlavní náplní mého pobytu byla práce ve  školní ošetřovně. „Aid posts,“ jak Papuánci těmto ošetřovnám říkají, jsou v Papui Nové Guineji poměrně rozšířené a jedná se o první a  často jedinou jakž takž dostupnou zdravotní péči. Zaměstnanci těchto ošetřoven bývají zdravotní sestry nebo zdravotničtí asistenti. Zřizovány jsou státem nebo různými náboženskými agenturami, které se také starají o zásobování zdravotnickým materiálem a personální obsazení. Oboje se ne vždy dobře daří.
V Araimiri se tato ošetřovna nacházela v přízemí staré budovy hned vedle příjezdové cesty. Dle slov jednoho tamního obyvatele se jedná o nejstarší budovu v Araimiri vůbec. Byla postavena s příchodem prvních misionářů, což bylo ještě mnoho let před příchodem salesiánů. V budově ošetřovna obsadila tři místnosti a zbytek obývala rodina jednoho učitele ze školy.
Zdravotní sestrou na  ošetřovně v  Araimiri byla Sandra Negga, mladá asi třicet let. Společně jsme trávili každý všední den od  8 do  15 hodin ošetřováním pacientů a  rozdáváním léků. O  víkendu pak dle potřeby. Ošetřovna byla určená zejména pro studenty školy, ale většinu času sem směřovaly i kroky vesničanů z okolí.
Pro mnohé z  nich to byla jediná dostupná zdravotní péče a  vážili kvůli ní třeba i  několikahodinové cesty. V  případě, že jsme jim nedokázali pomoct, byli odkázáni na samoúzdravu nebo na další asi čtyřhodinovou pěší pouť do nemocnice v Keremě.
Nejčastějšími problémy nemocných byly běžné respirační infekce nebo průjmová onemocnění. Z exotických nemocí bych zmínil malárii, která je v Papui Nové Guineji běžná, a  konkrétně v  Araimiri, kterému se někdy přezdívá „Provincial house of mosquito“ velmi rozšířená. . Nepěkným fenoménem byly tržné a řezné rány, které vznikly během různých bojůvek, domácího násilí i jinak. Od čerstvých až po velmi nečerstvé. Objevilo se i několik ojedinělých zajímavých případů jako pád kokosu na hlavu, pád z palmy nebo komplikovaný porod placenty.

Často na Papui myslím na emancipaci… Vyvstávají mi na mysli slova Bédi z mého oblíbeného filmu Kouř, kde nadává na tu emancipaci zasranou. A říkám si, jestli by tu místnímu lidu přece jen trocha tý emancipace zasraný neprospěla. Myslím na to hlavně ve chvíli, kdy dezinfikuju rány na pořezaných zádech postarší ženy, která se nepohodla se svým mužem. Myslím na to, když vidím nalehko kráčejícího muže vedle vším možným včetně dítěte obtěžkané ženy. Myslím na to, když šiju roztržené čelo mladé matky, která dostala ránu klackem přes hlavu od svého chotě a po zašití vezme dítě na záda a kráčí zpět domů. Trochu si přeju a doufám, že i Papuánci si budou moci stejně jako já a Béda za pár let u piva postěžovat na tu emancipaci zasranou.

Jaroslav Střasák

PRVNÍ SETKÁNÍ ANEB DOMA MĚ VAROVALI!

Učím děti ve škole a první týden mého učitelování jsem měla za úkol sledovat, jak školy a děti fungují. Děti na mě a mojí „kolegyni – spoludobrovolnici“ koukaly, jako kdyby viděly Ježíška. Vytřeštěné oči, otevřené pusy a když jsme jim zamávaly, přišlo radostné zavýskání. Bělošky totiž zřejmě viděly poprvé v životě, a ještě k tomu naživo. Jinak nic dramatického. Ve škole to mělo o něco větší grády. Jakmile usedám do svého „kabinetu“ abych si utřídila nějaké knihy a materiály, v neuzavíratelném velkém okně se nakupují děti volající: „Good morning, Teacher Anna!” Toto zvolání se opakuje minimálně padesátkrát a po chvíli jde slyšet i z prostoru pod stolem, za zády, po mé druhé straně. Jen ze stropu jej neslyším. Říkám si: „Ančo, takhle to dál nepůjde, musí si na tebe zvyknout.“ Vycházím tedy na zahradu, kde si děti hrají na různých prolézačkách, a s některými z nich se začínám bavit. V mžiku je kolem mě minimálně šedesát dětí, tzn. minimálně sto dvacet vytřeštěných bílých očí, které mrkají jen velmi zřídka.
Nějakou chvíli děti stojí a koukají beze slov. V tom přichází nenápadné komplimenty: „Líbí se mi tvůj řetízek.“ Další dítě se přidává: „Líbí se mi tvoje náušnice.“ Další zase: „Líbí se mi tvoje boty.“ Pak už mi to ale začíná být trochu podezřelé, protože přichází věty: „Líbí se mi tvoje oči! Líbí se mi tvoje vlasy! Líbí se mi tvoje kůže!“ A hlavou mi probleskne: „A, do háje, je to tady, doma mě varovali, že mě tu sežerou! Ale nečekala jsem, že to bude tak brzy…” V tom přichází otázka: „Můžu si sáhnout na tvé vlasy?“ Nadechnu se, v rychlosti se zamyslím a povoluji, protože na jejich místě bych chtěla to samé. Na mé svolení se vlasů dotýkají dvě holky a říkají: „Ooo, jsou tak hebké. Můžu se dotknout i tvé kůže?“ Protože tu chci mít kamarády, opět povoluji. Najednou začínají na moje vlasy a ruce sahat další a další děti, a z této situace mě naštěstí zachraňuje ředitelka, která celou dobu přihlíží. U oběda potom slyším, jak děti „dostávají kartáč.“ Ten ale na základě dalších zkušeností moc nezabral, takže zavádím pravidlo zeptání se. Pokud si chceš sáhnout na moje vlasy, musíš se zeptat. Když ho někdo poruší, je „teacher Anna“ poměrně přísná, protože by si přála, aby jí i po roce na té hlavě něco zbylo. Když už někdy nemám sílu či náladu vzdorovat, vyzrávám na ně drdolem.

A jak to mají papuánčata s volným časem? U nás, když dítěti či studentovi skončí škola, pokračuje do nejrůznějších kroužků, volnočasových aktivit, hudebních škol, sportovních klubů a tak podobně. Tady však nic takového nenajdete, maximálně fotbalové a rugby kluby, tím tu místní dost žijí – rugby je zde národním sportem číslo jedna. Hlavně díváním se a velice vyhroceným koncem zápasu a následnými potyčkami. U nás matka na mateřské dovolené chodí se svým dítětem plavat, do klubu maminek a různých zařízeních či minimálně na hřiště, které je u nás ve městech na každých sto metrech. Tady v našem areálu si děti učitelů hrají celý den na betonu před domem s kameny a klacky, což mě nenechává klidnou, a tak usiluji o vybudování jednoduchého hřiště. Co se týká prázdnin, u nás děti jezdí na různé tábory a rodinné dovolené. Tady jedou děti z města tak maximálně do blízké vesnice navštívit své příbuzné…

.Anna Bártů

JAK JSEM SI MÁLEM OBJEDNALA ÚNOSCE

To si takhle čekám ve škole na mého řidiče, abych mohla jet domů do Gabutu, ale řidič Danny nikde. Po půl hodině mi to už začíná být podezřelé, tak mu volám pro případ, že na mě zapomněl. Pár týdnů zpátky mi nadiktoval svoje číslo, ale ještě jsem ho nezkoušela. Toto číslo tedy vytáčím a ozve se mužský hlas. Mám radost, že číslo funguje a říkám: „Ahoj, tady Anna. Je tam Danny?“ Ozve se nejisté:  „…jo…” Ujišťuji se: „Je tam můj řidič Danny?“ Zazní opět nejisté: „…jo…“ Odpovídám: „Super, můžeš mě, prosím, vyzvednout? Už jsem skončila.” Zazní: „…jo…”„A můžeš mě vyzvednout teď?” „…jo…a kde?” Tato otázka mě trochu zaráží, protože mě můj řidič Danny vyzvedává každý den, ve stejný čas, na stejném místě. Říkám si, že třeba usnul a zrovna jsem ho probudila nebo měl potřebu dát si něco ostřejšího. Mám pochopení, tak vlídně odpovídám: „No, přeci ve škole, v Caritas!” V mžiku mi to dojde (ano, trvalo to déle, stydím se) a jsem naštvaná sama na sebe, že jsem mu řekla místo. Ne kvůli mně, ale kvůli ostatním, které jsem tím mohla dostat do problému. Ještě jednou, teď už trochu podrážděně, se toho pána na drátě ptám, jestli je můj řidič Danny. Opět se ozývá nejisté jo a protože můj kalich trpělivosti právě přetekl, naštvaně zavěšuji. Nejsem si však jistá absolutně ničím, tak píšu otci Pedrovi, jestli neví, kde je můj řidič. Neodpovídá, ale po pár minutách přijíždí můj skutečný řidič Danny. Říkám, že jsem mu volala, a on, že to asi ne, s nikým nemluvil a nemá zmeškaný hovor. Popisuji mu celý příběh a Danny jen odpovídá: „Oh, Miss…nikomu tu nevěř, lidi často lžou.“ Tím je moje záhada vyřešena. Zrovna minulý týden jsme měli ve škole podezření na únosce dětí, ale naštěstí se vše vysvětlilo, pan řidič si jen spletl děti. Únosy se tu však dějí, a proto mně sestra Senorina kladla na srdce, ať dávám pozor, s kým nastupuji do auta a ať si jsem vždycky dopředu jistá svým řidičem.

Anna Bártů

MILOVANÁ PSYCHIATRIE A STEAMING (steamování) 

Co jsem si tady ujasnila? Jakkoliv si užívám učení, mladších a starších, práce s dětmi ve zdravotnictví není mé povolání. Sledovat, jak ratolesti křičí a zmítají se v náručích rodičů, protože jsou v bolesti a bojí se ošetření, mi radost nečiní, horší už je jen dohadování se s úředně dospělými osobnostmi, které za své děti mají zodpovídat. Dech mi tuhle vyrazil otec jednoho našeho studenta:

„Váš syn má vysoké horečky, vyšel mi pozitivní jak na malárii, tak na dengue …” Vysvětluji trpělivě situaci, dávám přesný popis, jak postupovat, které léky brát a kdy už je opravdu vhodné vzít syna do nemocnice. Pán táta klidně poslouchá a pokyvuje. Přicházíme na ošetřovnu, kde leží výše diskutovaný pacient.

„Může dojít k autu?” Ptá se otec.

„Myslím, že to zvládne.” Odpovídám trochu zaraženě.

„Dobře, tak to bude v pohodě. Doma mu uvaříme bylinky.” Mávne rukou a odchází.

„Aha…” Moje představa o návštěvě nemocnice se rozplývá, a ještě jednou se ujišťuji, že alespoň můj pacient si je vědom svého stavu a souhlasí s léčbou antimalariky.

Sečteno a podtrženo: zlatí blázni, milovaná psychiatrie!

Jestlipak víte, co je to steamování?

To je způsob, jakým Papuánci léčí většinu svých neduhů. Ten spočívá v tom, že se ve velkém hrnci vyvaří papájové listy, byliny, limetka, citrón a spousta dalších zázračných papuánských bylin a listů. Maroda pak přiblíží k onomu hrnci a uvězní ho pod dekou, dokud zvládá dýchat, a poté ho na chvíli pustí na svobodu. Tento proces se opakuje několikrát dokola, dokud nemá nemocný pocit, že jsou všechny bacily z jeho těla vyplaveny, zkrátka dokud z něho leje jak z vrat od chlíva. Něco na styl pořádné sauny.

Emílie Novotná

KANIBALISMUS A GANGY

Kanibalismus byl/je jedním z důvodů, proč se o mě má rodina obávala. Obecně většina mých známých má Papuu spojenou právě s lidojedy. Už za mých táborových let jsme říkali před jídlem tak zvanou “zdržovačku”, která zněla „U papu, u papu, u Papuánců je zvykem, že když brácha bráchu praští, tak ho taky potom zbaští, ham!“ To jsem tehdy ani nerozuměla, co se tím snažíme říct, natož aby mě napadlo, že v této společnosti strávím rok jako dobrovolnice.
Každopádně nebudeme si nic nalhávat, lidojedi tu skutečně byli a říká se, že v některých odlehlých oblastech, zvláště v horách, stále jsou. Tajní, ale jsou. Obecně je tu známo pravidlo, že když jíš ruku, musíš ji okousávat dlaní od sebe. V opačném případě tě může chytit a zadusit. Taky zde koluje příběh, že tu kdysi uvařili jednoho bělocha i s koženými botami, takže na chodidla mohli zapomenout. Běloši jsou obecně vyhlášenou pochoutkou. Ale já můžu zůstat klidná, říkali. Komu by se prý chtěly olizovat kosti.

Vím o dvou hlavních a zřejmě nejnebezpečnějších ganzích. Jedním z nich jsou známí Raskols. To je gang, ze kterého mají všichni respekt a název tohoto gangu je v nejedné modlitbě za ochranu. Právě jeho členové jsou často hlavními aktéry velkých a brutálních bitek, loupeží a vražd.
Druhým gangem, který se mi zdá být o něco nebezpečnější zvláště svojí promyšleností, je takzvaný Generation system. Jedná se o takovou kultovní sektu, kde má každý člen svoji roli a úlohu. Například jeden má roli zvanou lev a to znamená, že je útočník a má za úkol vyprovokovávat bitky. Jiný má roli zvanou podle jiného zvířete a má za úkol krást, další pak zase zabíjet. Role si rozdávají podle schopností. Jejich členy jde rozpoznat speciálním skrytým tetováním a druhem oblečení pod oblečením, čímž se především poznávají její členové navzájem. V jedné škole v Port Moresby se stalo, že člen této sekty uškrtil svého spolužáka. Na členy této sekty/gangu se narazilo i v té naší střední škole, a tak bylo v roce 2018 bezprostředně vyloučeno asi 40 žáků.

.Anna Bártů

ČEŠTÍ DOBROVOLNÍCI NA PAPUI-NOVÉ GUNEJI

Naše organizace (SADBA, z. s.) připravuje a vysílá do světa (zejména do rozvojových a chudých zemí) mladé lidi, kteří tam pomáhají jako dobrovolníci. Náplní jejich práce je hlavně výuka či doučování, organizování a pomoc při volnočasových aktivitách,  činnost podle jejich osobního zaměření nebo jakákoli jiná práce, jež je právě potřeba. Tato forma pomoci je velmi účinná, protože zanechává dlouhodobý efekt narozdíl od jednorázové finanční pomoci. Děti, o které se dobrovolníci starají, dotanou na čas průvodce životem, naučí se nové věci, ale hlavně získají naději, že se jejich život může změnit. Ve většině případů nastoupí na místa dobrovolníků další a pokračují dále v jejich díle.

Na Papui-Nové Guineji působilo v posledních třech letech několik dobrovolníků. Pracovali jako zdravotníci (někteří z nich jsou studenti medicíny), jiní jako pedagogičtí pracovníci. S ohledem na jejich bezpečnost pobývali v hlídaných střediscích pro mládež – za dětmi do slumů nebo do ošetřovny v džungli docházeli vždy jen s doprovodem. Samotná střediska jsou vedená salesiány, což je křesťanský katolický řád zaměřený na práci s ohroženou a sociálně vyloučenou mládeží (ke křesťanství se na Papuii hlásí přes 2/3 obyvatel).
Dopisy od nich si můžete přečíst zde.

LEGENDA O HOŘE KYKLOP

Když skončila éra dinosaurů, moře pokrylo většinu Jayapury a ušetřilo pouze ostrov Sentani. Tento ostrov byl bohatý na přírodní zdroje nerostných surovin a pyšnil se nádhernou přírodou.
Strážce tohoto ostrova byl v sentanském jazyce znám jako Tuan Tanah nebo Yobheh Ondo. Byla to jednooká bytost s úžasnými magickými schopnostmi a velikou mocí. Dokázal přivolat déšť v kterýkoli den nebo přimět slunce, aby svítilo, kdykoli se mu zachtělo, třeba i když  panovala hluboká noc.
Každý okraj Sentani obklopovalo moře, které chrlilo mohutné rozzuřené vlny a ty pohlcovaly půdu kolem ostrova. Aby Tuan Tanah zabránil tomu, že Sentani zmizí a přijde o všechno své přírodní bohatství, musel podstoupit nejyvšší oběť. Mohl to udělat už dávno, ale to by dnes žádné Sentani neexistovalo, dlouho totiž čekal, až bude vše na ostrově v dokonalém stavu.
Udělal tedy nemožné. Na jednom okraji ostrova se postavil, zavřel oči, meditoval a hlavou dolů klesl bez života na zem před sebou.
Vzápětí se země na místě jeho mrtvého těla vyboulila, nahoru, nahoru, pořád nahoru, půda bobtnala téměř až k oblakům. Tuan Tanah se proměnil v obrovskou horu. Hora Kyklop dodnes stojí v cestě rozbouřeným vlnám a chrání bohaté přírodní zdroje Sentani a jeho obyvatele.