HODNOCENÍ OD ŠKOL

Přečtěte si, jak se školám líbil loňský ročník Dnes jím jako Papuánec!

Základní škola, Most
Dnes jím jako Papuánec „fairtradově“

Netradiční výuku výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a hudební výchovy měli v měsíci březnu žáci a žákyně 6.A,B, a 8.A, kdy v rámci výuky proběhl projekt Salesiánské asociace Dona Boska –Dnes jím jako Papuánec.
Smyslem projektu bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Papue, co dělají, jak tráví čas. zajistit jim povědomí o situaci v zemi a pomoci tím k zamyšlení, že můžeme svět kolem nás měnit. Děti se seznámily s touto zemí formou prezentace a fotografií. Poté jsme vyplňovali pracovní listy, vyhledávali na mapě, poslouchali písničky, Přečetli jsme si příběhy některých dětí, zhlédli prezentaci o různých etnických skupinách – kmenech a několik videí.
Děti si přinesly suroviny a společně jsme se pokusili připravit nějaký tradiční pokrm. Sice MU-MU se nám nepodařilo připravit, ale pokusili jsme se využít tradiční suroviny – batáty, banány, rajčata, mrkev… Potěšilo nás, že jsme zjistili, že některé jsou potraviny fairtradové a dokonce i v obchodech, kde jsme na přípravu nakupovali, se nám podařilo fairtradové výrobky sehnat. Jídlo většině chutnalo, hlavně si ale uvědomili, jaká životní úroveň u nás je, a že když má někdo možnost, měl by pomoci.

Myšlenka FAIRTRADE byla k radosti dětí podpořena i tímto projektem.

A protože si děti rády hrají, rozhodly se zúčastnit soutěže ve výrobě masek a JAKO BONUS jsme společně s paní učitelkou HV nacvičili představení, kde děti masky představily a zároveň zatančily. Podařilo se nám vyrobit více než 50 různých typů masek, které budou nyní vystaveny v chodbách školy, aby dětem přinášely štěstí a radost z jejich smysluplné práce.

Potvrdilo se nám, že poznávání nových věcí všemi smyly, má smysl! Mnoha dětem tato akce otevřela oči…

Lenka Gromanová
ZŠ Dubá-příspěvková organizace

Ve středu před Velikonocemi se v rámci projektového dopoledne zapojila celá škola, každá třída po svém. Bylo to úžasné.Dokonce máme výstupy vystavené za výlohou v obchodě, aby mohla juknout i veřejnost.

Děkujeme za téma i zdroje, těšíme se na příští rok.
Mgr. Jana Mašková, zástupkyně ředitelky školy


Církevní základní škola v Kroměříži

Dnes na naší škole proběhl krásný a zajímavý projektový den na téma “Dnes jím jako Papuánec”.
Děkujeme za skvěle připravenou organizaci, pracovní listy, inspiraci a bližší poznání exotické země, pro většinu dětí doposud neznámé.
Děti 1. a 2. stupně se aktivně zapojily, připravily si kostýmy, masky, s nadšením připravily papuánské pokrmy.
“Korunou” projektového dne bylo setkání s dobrovolnicí Terezou Sovovou. Její povídání děti i učitele velmi zaujalo, obdivujeme její odvahu a ochotu pomáhat lidem na opačném konci světa se zcela jinou kulturou a předávat zde křesťanské zvyky a víru.
Děkujeme a těšíme se na další projekt.

Eva Laurenčíková

 


Katolická základní škola Uherský Brod

My jsme si celý projekt moc užili a těšíme se na příští.

Štěpánka Kachníková


ZŠ a MŠ Chomutov

Zasílám foto do soutěže Dnes jím jako Papuánec. Zapojily se děti z 2. stupně naší školy (jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 pro žáky s mentálním postižením) a myslím, že si projekt všechny moc užily.

Mgr. Šárka Prošková, zástupce ředitelky


ZŠ a MŠ Plumlov

Posíláme krásné fotky do soutěže fotky papuánských masek, které vytvořili žáci 6.B ze ZŠ Plumlov.

Kristina Chrásková


Střední škola designu a řemesel Kladno

Z naší školy se projektu účastnili žáci ze tříd Di1 a N2. Zapojení žáci studují obory Design interiéru a Nábytkářská a dřevařská výroba.
Žáci se během projektu seznámili s přírodou a kulturou ve státě Papua – Nová Guinea. Přiblížili si podmínky, ve kterých žijí zdejší lidé. Dozvěděli se zajímavosti o zvířatech,  potravinách a místních zvycích. Během hodin ZPV žáci pracovali s pracovními listy. Vyhledávali informace, dívali se na krátká videa a poslouchali zvuky různých zvířat. Papua-Nová Guinea je jedna z nejméně probádaných zemí světa a nabízí mnoho zázraků v podobě neuvěřitelné diverzity – etnografické, lingvistické i co se přírody týče.
Žáci prvního ročníku oboru design interiéru vyrobili karnevalové masky, inspiraci k nim čerpali z kmenů žijících v Papua-Nová Guinea. Žáci druhého ročníku uvařili tradiční pokrm s názvem Aigir.
Celý projekt naše žáky obohatil o všeobecný rozhled, zdokonalení se ve zručnosti při výrobě daných výrobků a v neposlední řadě i kuchařském umění.

Lenka Krsková