• Projektu bychom se určitě zúčastnili i příští rok. Naše studenty docela zajímá, jak co uvařit, jak se jejich vrstevníci stravují. Vyplňovali jsme pracovní listy, poslouchali jsme moc krásné písničky, dokonce skupinka studentů trošku zatančila. Přečetli jsme si příběhy některých dětí, zhlédli jsme prezentaci a několik videí. Jídlo převážné části našich studentů chutnalo, hlavně si ale uvědomili, jaká životní úroveň u nás je a že když má někdo možnost, měl by pomoci. S tím souvisí další věc – vybrali jsme nějaké peníze, teď jsem neměla klidné období, a tak si vbrzku vyhledám číslo účtu, kam peníze zaslat. A na co. Přeji další dobré akce, slouží dobré věci. A v dnešní době je to nesmírně důležité, aby mladí lidé viděli, že někdo nezištně pomáhá. Těm, co jejich pomoc ale opravdu potřebují.

Marcela Ernestová
SOŠ a SOU, Mladá Boleslav

 • Stejně jako loni, i letos proběhl úspěšně další ročník projektu Salesiánské asociace Dona Boska – Dnes jím jako Zambijec. Žáci zpracovali doma zadaný test, který obsahoval i těžké otázky, např. jaké telekomunikační společností působí v Zambii nebo proč je národním zvířetem orel. Dozvěděli se, že ženskému multifunkčnímu oděvu se říká čitenga (nosí se do kostela, slouží jako zástěra nebo na nošení dětí) nebo že v Kabwe je naleziště nejstarší africké fosílie člověka. Překvapilo je, že k nejúspěšnějším obchodním řetězcům v Zambii patří firma Baťa a v Livingstonu je možné se vyfotit s bustou našeho předního cestovatele Dr. Emila Holuba, který zdokumentoval Viktoriiny vodopády. První hodina projektu byla věnována poznávání Zambie, čtení vybraných zajímavostí a kontrole testů. Druhá hodina pak tradiční zambijské nshimě – kukuřičné kaši s přílohou vařené zeleniny (rajčata, špenátové listy), kterou si žáci den před projektovou výukou uvařili. Ve škole si jídlo ohřáli v mikrovlnce.
  Deset družstev představovalo delegace z deseti největších zambijských měst. Každá delegace musela o sobě nebo o městě něco říci a popsat výrobu jídla. Hodnocena byla jak nshima a její přílohy, tak i vystupování delegací. Zazněly i dva proslovy v domorodém jazyce (vybrány ze 72 místních jazyků) v podání Tomáše Hladkého (tlumočníkem byl Pavel Nekuda) a Matouše Marka (tlumočníkem byl Martin Vydra). Účinkující sklidili velké ovace. Projevily se u nich neobvyklé lingvistické sklony, které jistě uplatní na svých budoucích cestách nejen po Africe. Celá akce se povedla, všichni si odnesli spoustu nových informací, ale i hezké zážitky. Závěrem lze dodat, že třída se přihlásila v rámci tohoto projektu do fotosoutěže. Držme jí palce!

Eva Jadavanová 
Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice

  

 • Naše škola se v tomto roce projektu “Dnes jím jako” účastnila již podruhé. Zapojili se žáci ze sedmi tříd. I tentokrát jsme vyhledávali na mapě, vyprávěli si o životě v Zambii, vyplňovali pracovní listy, lepili plakáty a hlavně vařili. Kaše nás opět nezklamala… nicméně ta z Konga nám asi chutnala o trochu víc 🙂 Největší radost máme z reakcí samotných žáků. Práce na projektu se jim líbí a i po roce mladší žáci, kteří zeměpis ve škole ještě nemají, znají základní informace o životě obyvatel Afriky. Potvrdilo se nám, že poznávání nových věcí všemi smyly má smysl!
  Těšíme se proto již teď na další výzvu!

Monika Houšková
Základní škola, Plzeň

 • Oběd proběhl ve školní jídelně, počet zúčastněných studentů na výukovém programu asi 120, byla zde informační nástěnka a na stolech lístečky s informacemi o Zambii. V pěti třídach naší školy (celkový počet 12 tříd) proběhla i výuka k tomuto tématu s využitím vašich pracovních listů. Z mého pohledu má akce smysl a účastníme se rádi, z pohledu většiny dětí zambijské jídlo v konkurenci s běžnou stravou nezvítězí, ale přináší myšlenky a informace o zemi, o které většinou nic neví. Dětem se rozšířilo povědomí o Zambii a já už vím také více. Naše vedoucí kuchyně přemýšlí o zařazení tohoto jídla na oběd častěji. Takže za akci děkujeme 🙂

Kateřina Skalická 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí

    

 • Akce se v naší škole zúčasnily děti 6., 7. a 9. ročníku (celkem asi 170 žáků). V hodinách zeměpisu jsme zpracovali údaje potřebné k vyplnění pracovních listů (6. a 7. roč.), deváťáci vařili jídlo podle přiloženého receptu. Všechny skupiny hodnotí účast v projektu kladně (menší děti bavilo vyhledávání a zjišťování zajímavostí, starší rády uvařily – podařilo se jim najít málo zájemců o ochutnávku, to hodnotí jako minus). Do akce se zapojili kromě dětí tři vyučující. Děkuju Vám za přípravu materiálu a nápad, který zpestří naši každodenní školní práci.

Eva Kohoutová, 
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov

 

 

 • Jsem rád, že jsem se letos opět (potřetí) zúčastnili aktivity Dnes jím jako… Pracovní listy byly hezké, ale postrádal jsem u nich zdroj informací, ze kterého bylo čerpáno. S využitím zápisů dobrovolníků se to však dalo dobře kombinovat a doplnit. Skutečně mi však chyběla nějaká dobrá videa. Ukázky domorodých tanců nepovažuji za dostatečně vypovídající. Vloni byl dobře udělaný klip (https://www.youtube.com/watch?v=5JMwptP8Xjw) a předloni se mi líbilo video představující školu a obsahující přímé výpovědi dobrovolníků. Reakce žáků byla velmi dobrá a myslím, že informace o jejich vrstevnících pro ně byly užitečné. Aktivitě jsem se věnovali ve dvou vyučovacích hodinách, přičemž do jedné z nich jedna studentka zcela dobrovolně a ze svého vlastního popudu připravila kaši pro celou třídu. Žáci také drobně finančně přispěli na podporu projektu.

Jan Růžička
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

 

 • Akce byla zdařilá, doufám, že se článek a naše fotografie zalíbí. Těšíme se na příští rok Dnes proběhla na naší škole závěrečná prezentace projektu Dnes jím jako Zambijec. Projektem „Dnes jím jako…“ se zabýváme již druhým rokem. Po DR Kongo jsme se přesunuli letos ještě více na jih. Tentokrát jsme do práce zapojili třídy 1.C a 3.A. Žáci mají možnost zjistit, jak žijí jejich afričtí vrstevníci, jak se vzdělávají, jaká je jejich zem. Díky prezentacím a s využitím videa poznávají jejich běžné radosti i starosti. Zaměřili jsme se na všechny oblasti života. Vysvětlili jsme si symboliku barev na zambijské vlajce, význam státního znaku i motto země. Představili jsme si nejznámější národní parky, ohromila nás mohutnost a krása Viktoriiných vodopádů, navštěvovaných i českými turisty. Příroda Zambie je neuvěřitelná.
  Část naší práce jsme věnovali připravenému pracovnímu listu, tematicky jsme vyzdobili rovněž prostor třídy a chodbu. Nezapomněli jsme ani na představení hlavních organizátorů Adopce na blízko ze sdružení SADBA.
  Významnou součástí dnešního setkání bylo vaření. Studenti si připravili a ochutnali Nshimu, pečenou rybu, ale i typicky africké ovoce dostupné i u nás. Na jídelníčku se objevily dokonce i vařené slepičí pařáty, ochutnat je ale přeci jen nikdo nezkusil. Samotná kukuřičná kaše Nshima je téměř bez chuti, nesolí se, nekoření se, nesladí se. Záleží tedy, jakou omáčku k tomu člověk zvolí. My vsadili na rajčatovou. Měli jsme dvě varianty kaše, jedna byla podobná vzhledem naší bramborové, u druhé jsme zvolili vytvarované kuličky, které se jí rukama a namáčejí do omáčky. Obě varianty byly jedlé, nicméně představa, že bychom se takto stravovali denně, nás trochu děsí. I když ryba a omáčka byly vcelku chutné. Bohužel tyto přísady se k většině strávníků už nedostanou. Nedovedeme si ani v nejmenším představit, že se pouhou kaší stravují desítky milionů lidí a u některých to je jediné jídlo denně.

Ivana Hvězdová
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, MOST