VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Stáhněte si níže pracovní listy (zdarma). Podrobné řešení obsahující mnoho doplňujících informací vám zašleme po registraci (zhruba do tří pracovních dnů).
Pro mladší děti jsou připravené černobílé obrázky k vybarvování. Videa, fotogalerie, články apod. naleznete přímo u konkrétních témat na dalších podstránkách.


Prohlédli jste si webové stránky a vyplnili pracovní listy? Pak je čas na malý test Kahoot – ověřte si s žáky, co si kdo o Mongolsku pamatujete. Otevřete si test z níže uvedeného odkazu, podmínkou je založený účet (návod na registraci naleznete například zde). Naše verze je vytvořena v bezplatném módu, hrát může jen žáků či studentů (lze vyřešit rozdělením na dvojice či větší skupinky).
https://create.kahoot.it/share/dnes-jim-jako-mongol/18389547-cac8-46e5-9849-5b87b49409a3

PRACOVNÍ LISTY PRO I. STUPEŇ

PRACOVNÍ LISTY PRO II. STUPEŇ

PRACOVNÍ LISTY PRO SŠ

ukázky pracovních listů Dnes jím jako Mongol

RECEPTY KE STAŽENÍ
(formát A4, pdf)

RECEPTY DNES JIM JAKO MONGOL 2024 Fin

POZN.: Podívejte se na podstránku recepty, na které najdete doplňující fotografie, informace a videa

OMALOVÁNKY PRO MLADŠÍ ŽÁKY KE STAŽENÍ

Omalovánky a doplňovačky Dnes jím jako Mongol 
Ke stažení, formát A4, pdf

MODŘÍ A RUDÍ

(na motivy známé hry Sudá x lichá pro všechny věkové kategorie)

Ke hře je třeba vyrobit si větší kostku a barevně ji označit – barvami nebo polepit barevným papírem. Lze improvizovat, například slepit k sobě dvě víčka od pet lahve – modré a červené – a házet jimi. Lepší je však větší předmět, aby viděli i hráči na krajích řad. Účelem hry je pořádně se protáhnout a také procvičit pozornost.

 1. Žáci se rozdělí na dvě skupiny, které si stoupnou naproti sobě do řad (hráči stojí v řadě vedle sebe, nikoli za sebou).
 2. Uprostřed stojí učitel nebo určený žák, který hází kostkou, jejíž strany jsou barevně označené modře a červeně. Modrá představuje Mongoly, kteří bojují o svobodu, červená jejich nepřátele, kteří usilují o nadvládu nad nimi.
 3. Mezi řadami zůstává volný prostor cca 3 m. Ideální je malá tělocvična na šířku nebo třída bez lavic a židlí, případně školní dvůr, hřiště atp. Je-li prostor větší, je třeba označit hranice, kde už jsou hráči v bezpečí. V místnostech hranice představuje  zeď, venku například čáry na školním hřišti atp.
 4. Na odpočet (například tři, dva  jedna, teď!) hodí učitel kostkou mezi řady protivníků. Padne-li modrá, honí Mongolové nepřátele, padne-li červená, honí nepřátelé Mongoly. Pokud se někdo někoho dotkne, přechází dotyčný na stranu protivníka.

Vyhrají Mongolové nebo jejich nepřátelé? 

ZBĚSILÉ STÁDO

(pohybovka na motivy hry Molekuly pro I., II. stupeň )

Mongolové jsou proslulí jízdou na koni a správný pastevec má pořádné koňské stádo. Někdy se však koně splaší a je potřeba je sehnat dohromady… Zahrajte si na divoké koňské stádo a pořádně se protáhněte! 

 1. Žáci se volně pohybují v prostoru (venku mohou stát, chodit i běhat).
 2. Pedagog jednou za čas zavolá nějaké číslo (menší, než je počet účastníků).
 3. Žáci mají za úkol vytvořit co nejrychleji „stádo koní“ o počtu, jaké pedagog řekl.
 4. Komu se nepodaří do takového stáda dostat, vypadává.

Vítězí poslední „stádo“ o dvou koních (případně jiný domluvený počet – trojice, čtveřice atp.).

MONGOLSKÉ PEXESO

(variace na hru Pexeso s živými hráči pro I., II. stupeň i SŠ)

V této hře představují jednotliví hráči „kartičky pexesa“, princip hry je stejný – najít shodnou dvojici. Cílem je oživit si hlavní pojmy spojené s Mogolskem a zároveň se i trochu zasmát 🙂

 1. Dva hráči jdou za dveře.
 2. Zbytek kolektivu se rozdělí na dvojice – každá si vymyslí nějaký pojem, pohyb nebo zvuk spojený s Mongolskem nebo jeho kulturou.
  Například: kratičká sekvence zaržání koně, náznak mongolského tance, gesto představující jurtu apod.
 3. Žáci či studenti se poté promíchají a sednou si (nebo stoupnou) do kruhu.
 4. Zavolají se hráči, kteří byli vysláni za dveře, a stoupnou si doprostřed kruhu. Jeden z nich začne tím, že ukáže na některého z žáků v kruhu. Ten předvede svoji sekvenci a opět se posadí – potom hráč ukáže na jiného žáka, který také předvede svoji sekvenci atd.
 5. Oba hráči se střídají. Pokud někdo z nich objeví dvojici získává „bod“ a pokračuje v dalším hádání (jako v klasickém pexesu). Odhalená dvojice jde na stranu a hry se dále neúčastní.

NA ČINGISCHÁNA

(obdoba hry Bobeš pro I. a II. stupeň)

Na začátku hry určí pedagog tajně toho, který bude představovat Čingischána. (Například vyzve děti, aby zavřely oči, prochází mezi nimi a někoho se dotkne, může také rozdat papírky, kde bude Čingischán označen atp.)

 1. Děti chodí se zavřenýma očima nebo s šátky přes oči a nataženými pažemi po místnosti. Když se dvě děti potkají, ptá se první: „Čingischán?“, a druhé se rovněž zeptá: „Čingischán?“
 2. Takhle se ptají všichni kromě toho, který Čingischána představuje.
 3. Když někdo osloví opravdového Čingischána, ten mu nesmí odpovědět, protože je císař „sjednotitel a zakladatel“ mongolské říše a vystupuje inkognito (v utajení).
 4. Když dítě zjistí, že narazilo na Čingischána, musí rychle zareagovat a pokusit se chytit ho za ruku.
 5. Když se mu to podaří, hra končí, když se mu to nepodaří, protože Čingischán rychle uteče, hledá se dál do té doby, než je Čingischán odhalen.

Dopisy dobrovolníků, kteří působili v cizích zemích, z nichž někteří spolupracovali na tomto projektu, naleznete na www.adopcenablizko.cz