VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Keňa [2022]

Pracovní listy 1. stupeň – ukázka

Pracovní listy 2. stupeň – ukázka

Pracovní listy SŠ – ukázka

RECEPTY KE STAŽENÍ

Recepty Dnes jím jako Keňan
v pdf, formát A4

POZN.: Podívejte se na podstránku recepty, na které najdete doplňující fotografie, informace a video zachycující smažení trojhranných placiček mandazi.

OMALOVÁNKY PRO MLADŠÍ ŽÁKY KE STAŽENÍ

Omalovanky Bludiste
v pdf, formát A4

POZNÁTE ZVÍŘATA PODLE JEJICH ZVUKŮ?
(řešení dole na stránce)

HRY NEJEN NA PROTAŽENÍ

Hry DJJ Kenan ke stažení
v pdf, formát A4

Utečte lvům

Začíná se větší skupinou dětí, čtyři z nich budou „simba“ (ve svahilštině označení pro lva). Zbylé děti budou „mtu“ (označení pro lidi ve svahilštině). Každý „simba” si převáže oči šátkem a všichni čtyři zůstanou sedět na zemi různě obklopeni v dosahu rukou poklady, které můžou představovat například sedací polštářky, batohy apod. „Mtu“ kolem nich vytvoří  široký kruh. Jejich cílem je ukrást lvům jejich poklady, aniž by při tom byli chyceni. „Mtu“ se při tom střídají a pokud se některého z nich při pokusu získat poklad „simba“ dotkne, vypadává ze hry. Děti, kterým se podaří ukrást lvům poklad se stávají v dalším kole samy lvy.

POZNÁMKY: Všichni musí být absolutně potichu, aby mohl „simba“ podle zvuku odhalit blížícího se „mtu“.  „Simba“ nesmí vstávat, smí se pouze naklonit a natáhnut ruku. „Mtu“ se smí přikrádat ke lvům pouze po jednom, ne všichni najednou. Pokud se lvovi podaří „mtu“ dotknout , „mtu“ vrací poklad a již nehraje. Každý „mtu“ může ukrást jen jeden poklad, poté již nehraje a čeká na konec tohoto kola hry.

TIP: Žáci se můžou spočítat ve svahilštině 😊

1 = moja     2 = mbili      3 = tatu       4 = nne        5 = tano     6 = sita        7 = saba      8 = nane      9 = tima      10 = kumi

Nyama-Nyama-Nyama

„Nyama!“ je slovo, které se musí vykřiknout, když se velitel hry zmíní o zvířeti, které se obvykle dá sníst. „Nyama“ totiž ve svahilštině znamená „maso“. Při hře nyama-nyama-nyama stojíte v kruhu, uprostřed je vedoucí hry, který říká názvy různých zvířat. Skupina dětí vyskočí pokaždé, když vysloví název zvířete, které se jí. Tato hra se stále hraje ve východní Africe a je oblíbená mezi dětmi všech věkových kategorií.

Na začátku hry je třeba se dohodnout, zda ten, kdo vyskočí ve špatnou chvíli, vypadne či nikoli (nebo musí udělat například deset dřepů atp.).

Hra se může obměnit tak, že velitel hry bude předříkávat různé pokrmy. Povyskočí se na pokrm, který obsahuje maso.

(Hra je podobná české hře Všechno lítá, co peří má, kdy děti zamávají rukama pokaždé, když ten, kdo předříkává, vysloví věc, co může lítat.)

Najdi zvíře

Děti jsou rozděleny do dvou týmů a vzdáleny od sebe tak daleko, aby nikdo neslyšel, co říká druhý tým. Každý hráč z týmu jedna je přiřazen k některému zvířeti a totéž se provede v druhém týmu. V obou týmech jsou tedy hráči přiřazeni ke stejným zvířatům.

Týmy se pak opět setkají a sdělí se jim, že se všechna zvířata zatoulala. Každé dítě pak musí napodobit „svoje“ konkrétní zvíře a najít to samé z druhého týmu. Napodobovat lze jakkoli (zvukově i pantomimicky).

Hejno plameňáků

Všechny děti se postaví na jednu nohu, a zkusí druhou nohu vysoko zvednout a pokrčit jako plameňáci.
Vítězí dítě/děti, které takto vydrží stát nejdéle.

SLEPÝ PLAMEŇÁK: Těžší variantou hry je stoj na jedné noze se zavřenýma očima. Tato varianta je na udržení stability mnohem náročnější.

ZAJÍMAVOST: Průměrná doba strávená na jedné noze s otevřenýma očima ve věku od 18 do 39 let je 43,4 sekund, se zavřenýma očima 9,4 sekund. S přibývajícím věkem se tato doba snižuje.

Vyskoč jako Masaj
(hra do tělocvičny nebo na ven)

Masajové jsou známí prováděním rituálních tanců, při kterých vyskakují hodně vysoko do výšky, skoro jako by byli na pérku. Zkoušejte mezi sebou závodit o nejšikovnějšího Masaje nebo masajský kmen. Natáhněte lano a zvedněte kousek nad zem. Každý Masaj musí lano přeskočit (nesmí zavadit) – ten komu se to nepodaří, vypadává. Lano se pak postupně zvedá nahoru.
Pokud soutěží masajský kmen (dvě a více skupin dětí), musí lano přeskočit najednou.

Který Masaj či masajský kmen zvítězí?

NAUČNÁ VIDEA

Keňa: Savany, pastevci a pradávné rituály
naučné video pro I. stupeň
(odkaz na EDU ČT)
– masajové, tradice a rituály, příroda, zpracovávání oříšků kešu, sklizeň kokosů

Keňa: Bůh je déšť
naučné video o Keni pro II. stupeň
(odkaz na EDU ČT)
– výpověď doorodců z okolí jezera Turakana a zamyšlení nad příčinou jeho vysychání

Cestohrádky – Keňa
naučné video o Keni pro I. stupeň
(odkaz na ČT DÉČKO)
– povídání o zvířatech,
která můžeme potkat na safari

Záchrana žirafy
naučné video pro I. i II. stupeň
(převzato ze SEZNAM ZPRÁVY)
– žirafy odříznuté od souše byly zachráněny ochranáři a místními komunitami

Žirafa Rothschildova uvízla kvůli silným déšťům na ostrůvku vytvořeném z původních břehů jezera Baringo. Žirafám tak zbylo nejen málo místa k pohybu, ale i k obživě. Keňské úřady spojily síly s ochranáři a místními komunitami a vytvořily evakuační tým s cílem přemístit žirafy na nové místo. Jako první byla evakuována žirafa Asiwa, která se do bezpečí dostala na speciálním ocelovém člunu vyrobeném na zakázku…

Získávání vody
naučné video pro I. i II. stupeň
(natočeno dobrovolníky)
– obstarávání vody je v Africe práce žen a větších dětí

Voda je v pouštních oblastech Keni vzácná. Ženy pro ni musí chodit denně i několik kilometrů, pomáhat musí i děti. Voda se přepravuje v plastových barelech a někdy se musí nabírat z velmi hlubokých studní, které vidíte na videu.

Zpěv ve škole
naučné video pro I. i II. stupeň
(natočeno dobrovolníky)
– paní učitelka předzpěvuje dětem ve škole v chudinské čtvrti

Rozhovor s autorkou knihy Bílá Masajka Corinne Hofmann
naučné video pro II. stupeň a SŠ

(převzato z aktualne.cz, návštěva autorky na výstavě Svět knihy v r. 2017)

V rozhovoru vypráví autorka – Švýcarka Corinne Hoffmannová – o svém nelehkém soužití s příslušníkem masajského kmene.
Corinne si vybojovala svou lásku, vzala si Masaje Lketingu za manžela a několik let s ním strávila v buši. Přežila několik záchvatů malárie, narodila se jí dcera a dokonce se pokoušela provozovat v domorodé vesnici obchod. Ale i přes její obrovskou vůli a snahu, příběh nekončí úplně jako v pohádce…

Poznáte zvířata podle jejich zvuků?
ŘEŠENÍ: velbloud, plameňák, hroch, slon, žirafa

Dopisy dobrovolníků, kteří působili v Keni, a jejichž materiály byly využity, naleznete na www.adopcenablizko.cz/kena